większości sekcji

Autor: vipadvair | Kategorie:
Tagi:
17. stycznia 2010 18:27:00


W grudniu firmy większości sekcji objętych badaniem sygnalizują mniej znaczący wzrost popytu na usługi. Pesymistyczne oceny w tym zakresie zgłaszają jednostki z sekcji transport, gospodarka magazynowa i łączność, obsługa nieruchomości i firm oraz przede wszystkim hotele i restauracje.
W grudniu przedsiębiorstwa usługowe większości sekcji objętych badaniem zgłaszają mniejszy niż w listopadzie wzrost sprzedaży usług. Najbardziej pesymistyczne oceny w tym zakresie zgłaszają jednostki z sekcji hotele i restauracje. W grudniu ogólna sytuacja gospodarcza w większości sekcji jest oceniana podobnie jak w poprzednim miesiącu. Najlepiej swoją sytuację w tym zakresie oceniają jednostki z sekcji pośrednictwo finansowe. 
W grudniu sytuacja finansowa przedsiębiorstw większości sekcji objętych badaniem jest oceniana mniej optymistycznie niż przed miesiącem. Jednostki należące do sekcji transport, gospodarka magazynowa i łączność, hotele i restauracje oraz obsługa nieruchomości i firm oceniają swoją sytuację finansową negatywnie.
W grudniu ceny większości usług rosną wolniej niż odnotowano przed miesiącem. Firmy z sekcji transport, gospodarka magazynowa i łączność sygnalizują nawet ich spadek.